#Schoolleidergezocht

Schoolleiders zoeken niet alleen naar leraren, maar ook naar schoolleiders. Het aantal directie-vacatures loopt op tot boven de 700 fte, waarvan ruim een kwart moeilijk of niet vervulbaar is. Het achterblijven van geactualiseerde en in cao’s vastgelegde arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders helpt niet mee ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. 

Het tekort aan schoolleiders is slecht voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Zonder schoolleiders stort het onderwijs als een kaartenhuis in elkaar. Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen. Er moet nu écht iets gebeuren om het tij te keren.