#Leraargezocht

Vanaf 2021 verspreidt het lerarentekort zich in hoog tempo over het land, na 2025 is het lerarentekort in heel Nederland een groot probleem. We merken nu al dat er klassen naar huis worden gestuurd, groepen worden verdeeld en leerkrachten een hoge werkdruk ervaren. Er moet nu geïnvesteerd worden in het onderwijs om het lerarentekort tegen te gaan. Want ieder kind heeft recht op goed onderwijs.

Scholen zitten nu al met de handen in het haar: er zijn dringend nieuwe leraren nodig. Met het huidige beleid komen die grote aantallen nieuwe leraren er niet. Er werd afgelopen tijd niet alleen gesproken over een vierdaagse schoolweek, maar ook over het schrappen van het eerste leerjaar in het basisonderwijs. Leerlingen in de grote steden zouden dan pas vanaf vijf jaar naar de basisschool gaan. Wij maken ons zorgen.

Investeer in onderwijs!

Als we kijken naar al die duizenden banen die in het primair- en voortgezet onderwijs moeten worden opgevuld, dan lijken de maatregelen van het kabinet te laat en te mager. Tot nu toe zijn de plannen om het lerarentekort aan te pakken niet erg effectief gebleken. Daarom moet de overheid structureel in het onderwijs gaan investeren.

Het verloop van het lerarentekort tot 2028